ایمپلنت یک ضرورت است نه یک انتخاب

بی دندانی و عوارض ناشی از آن

بی دندانی مشکلی است که اکثر قریب به اتفاق مردم با آن در گیر می باشند ، متاسفانه بسیاری از مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند، وبه سادگی از کنار آن رد می شوند.
آنچه باید بدان توجه داشت جایگزین کردن نقاط بی دندانی از یک دندان تا بی دندانی کامل است. البته در مواردی که بی دندانی زیاد یا به طور کامل باشد افراد معمولا مبادرت به درمان با پروتز متحرک می کنند، ولی چنانچه نقاط بی دندانی محدود به یک نقطه باشد، نسبت به درمان اقدامی صورت نمی گیرد ویا ضرورتی در این کار نمی بینند که اتفاقا بیشتر مشکلات بی دندانی در همین افراد دیده می شود.


مشکلات ناشی از نقاط بی دندانی

1 - زیبایی : چنانچه نقاط بی دندانی در قسمتهای قدامی دهان باشد تاثیر بسزایی در زیبایی دارد و معمولا افراد خیلی سریع مبادرت به درمان می کنند.ولی اگر نقاط بی دندانی در قسمتهای خلفی باشد خیلی در زیبایی موثر نیست ونحوه برخورد افراد هم متفاوت است .این مسئله گاهی آن چنان آزار دهنده است که اگر درمان به هر دلیلی صورت نپذیرد منجر به مشکلات روحی-روانی می شود که در خانم ها بیشتر محسوس می باشد.

2- جویدن : وظیفه اصلی دندان ها جویدن می باشد پس نبود دندان حتی در یک نقطه باعث عدم کار آیی در امر جویدن خواهد شد،هر چه نواحی بی دندانی بیشتر باشد عمل جویدن بیشتر مختل خواهد شد.به د نبال اختلال در عمل جویدن مشکلات گوارشی واز پی آن مشکلات سیستمیک عارض خواهد شد. پس بی دندانی در واقع اختلال در جویدن و بی توجهی به آن سر آغاز ابتلا به اغلب بیماری ها است.

3- حرکت د ندان مقابل ناحیه بی د ندانی به فضای بی د ند ا نی : حتما می دا نید که
دندان ها در تمام طول عمر در حال رویش هستند وفقط تماس د ندان مقابل مانع رویش بیش از حد دندان ها خواهد شد.پس آن چه مسلم است هنگامی که دندانی از دست برود دندان مقابل آن شروع به حرکت به سمت آن فضا می نماید.این مسئله سبب خواهد شد ،اولا؛خود دندا نی که حرکت می کند به علت رویش بیش از حد ریشه هایش از فضای در بر گیرنده د ندان خارج شده،بنابراین دچار حساسیت د ندا نی می شود و نسبت به سرما،گرماوحتی مسواک زدن حساس می گردد.ثانیا؛به علت حرکت ،تماس صحیح خود را با د ندا ن های مجاور از دست می دهد وممکن است گیر غذایی در آن ناحیه ایجاد شود که سر آغاز شیوع مشکلات لثه ای است.ثالثا؛به علت حرکت در فضای بی د ندا نی هنگام جا یگزین کردن آن با مشکل مواجه خواهیم شد.

4- حرکت د ندان های مجاور به سمت فضای بی د ندانی : د ند ان های مجاور ناحیه
بی د ندا نی تمایل پیدا می کنند که به سمت ناحیه بی د ندا نی حرکت کنند و این مسئله علاوه بر اشغال فضای بی د ندا نی و مشکل شدن درمان بعدی جهت جایگزینی ممکن است تماس دندانهای مقابل و ارتباط فک ها را دچار مشکل کند،که در صورت وسعت زیاد در عدم ارتباط صحیح روابط فکی ناهنجاری های فکی ایجاد شود که به نوبه خود مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند.

5- تلفظ و صحبت کردن : وجود یک ناحیه بی د ندا نی در قسمتهای قدامی د هان می توا ند در تلفظ صحیح بعضی کلمات اثر منفی داشته باشد به طوری که این مسئله بر نحوه گفتار و شیوه بیان افراد کاملا مشهود باشد.
سالمندانی که دندانهای خود را از دست می‌دهند بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل و تحلیل رفتن حافظه هستند. افراد بی‌دندان بیشتر دچار ضعف حافظه می‌شوند و مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر را تجربه می‌کنند.
سالمندانی که تعداد اندکی از دندانهای خود را دارند یا تمام آنها را از دست داده‌اند بیشتر دچار ضعف حافظه می‌شوند و مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر را تجربه می‌کنند.
عفونتی که در لثه‌ها تولید می‌شود و می‌تواند عامل از دست دادن دندانها باشد یک ماده التهابی تولید می‌کند که به نوبه خود التهاب در مغز را تشدید می‌کند و در نهایت به مرگ اعصاب و از دست دادن حافظه منجر می‌شود.