ایمپلنت یک ضرورت است نه یک انتخاب

دکتر نیما شفیعی

دکتر نیما شفیعی

دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست

جراح ایمپلنتهای دندانی و بیماریهای لثه

فلوشیپ و مسترشیپ ایمپلنت از:

1-آکادمی بین المللی ایمپلنتولوژیستهای دهان ICOI

2- انجمن ایمپلنتولوژی آلمان DGOI

 1. گواهینامه جراحی و پروتز ایمپلنت از BIOHORIZONS آمریکا
 2. گواهینامه دوره آموزشی ایمپلنت Dentsply Friadent 2000
 3. گواهینامه ایمپلنتهای Bone level از Straumann سوئیس
 4. گواهینامه جراحی و پروتز ایمپلنت از Centerpluse آمریکا
 5. گواهینامه جراحی و پروتز ایمپلنت از Astra Tech
 6. گواهینامه پیشرفته جراحی ایمپلنت در پیوند استخوان، سینوس لیفت و آگمنتاسیون از STOMA
 7. گواهینامه پیشرفته جراحی و پروتز ایمپلنت از Straumann سوئیس
 8. گواهینامه پیوند استخوان و جابجایی عصب فکی از کنگره پریودنتولوژی
 9.  گواهینامه پیشرفته ایمپلنت در زمینه آگمنتاسیون، تکنیکهای ممبران، سینوس لیفت و پیوند استخوان از دانشگاه هامبورگ 2006
 10. گواهینامه تکنیکهای رادیولوژی در ایمپلنت 2010
 11.  گواهینامه کلینیکال پروتز ایمپلنت از ITI
 12. گواهینامه کلینیکال جراحی ایمپلنت از ITI
 13.  گواهینامه پیشرفته ایمپلنت ازCenterpulse 2003
 14.  فلوشیپ ایمپلنت از آکادمی بین المللی ایمپلنتولوژیستهای دهان ICOI
 15. فلوشیپ ایمپلنت ازانجمن ایمپلنتولوژی آلمان DGOI
 16. مسترشیپ ایمپلنت از آکادمی بین المللی ایمپلنتولوژیستهای دهان ICOI
 17. سخنرانی علمی در نهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست های ایران
 18. سخنرانی علمی در دومین کنگره علمی سراسری IGDA
 19. سخنرانی علمی در سومین کنگره علمی سراسری IGDA
 20. سخنرانی علمی در چهارمین کنگره علمی سراسری IGDA
 21.  عضو شورای مشاوران علمی همایش ایمپلنت (1)
 22.  عضو شورای مشاوران علمی همایش ایمپلنت (2)
 23.  عضو شورای مشاوران علمی سومین کنگره علمی سراسری IGDA
 24.  عضو شورای مشاوران علمی پنجمین کنگره علمی سراسری IGDA
 25.  مدرس دوره های آموزشی ایمپلنت شرکت باران سبز نگاران Oraltronics
 26.  مدرس دوره های آموزشی ایمپلنت شرکت دیبا طب یاران Osstem
 27.  مدرس مدعو کارگاههای ایمپلنت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و شهید بهشتی
 28.  عضو انجمن دندانپزشکی امریکا ADA
 29.  عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا AAID 2004
 30.  عضو انجمن ایمپلنتولوژی آلمان 2005
 31.  عضو تیم بین المللی ایمپلنتولوژی (ITI) 2005
 32.  عضو انجمن ایمپلنتولوژی ایران
 33.  تالیف کتاب ایمپلنتهای دندانی راهنمای بیماران (patient Information)
 34.  چاپ مقالات «آموزش ایمپلنت» در ماهنامه تخصصی «آموزش دندانپزشکی»
  و ....

مدارک و گواهینامه ها

079
080
1.-min-1
10.-min
11.-min
12.-min
13-min
14--min
15--min
16--min
17--min
18--min
19--min
2.-min
20--min
21--min
22--min
23--min
24--min
25--min
26--min
27--min
28--min
29--min
3.-min
30--min
31--min
32--min
33--min
34--min
35--min
36--min
37--min
38--min
39--min
4.-min
40--min
41--min
42--min
43--min
44--min
45--min
46--min
47--min
48--min
49--min
5.-min
50--min
51--min
52--min
53--min
54--min
55--min
56--min
57--min
58--min
59--min
6.-min
60--min
61--min
62--min
7.-min
71-min
72-min
73-min
74-min
75-min
76-min
77-min
78-min
8.-min
9.-min
IMG-min
IMG 0001-min
IMG 0002-min
IMG 0003-min
IMG 0004-min
IMG 0005-min
IMG 0006-min
IMG 0007-min
IMG 0008-min
IMG 0009-min
IMG 0010-min
IMG 0011-min
a-min
b-min
c-min
d-min
e-min
f-min
g-min